Chính sách bảo hành – Hien’s Garden

csbh hien garden

1. Điều kiện bảo hành

 • 1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
  • – Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành của Hien’s Garden
  • – Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Hien’s Garden
  • – Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
  • – Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
  • – Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua.
 • 1.2 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
  • – Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Hien’s Garden
  • – Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
  • – Sản phẩm không khớp với phiếu bảo hành.
  • – Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Hien’s Garden
  • – Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của Hien’s Garden sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.
 • 1.3 Thời hạn bảo hànhThời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng, cây giống… được quy định rõ trên phiếu bảo hành.

2. Phương thức áp dụng bảo hành

 • 2.1. Địa điểm bảo hành
  • – Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Hien’s Garden theo thông tin trong phiếu bảo hành.
  • – Bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng Hien’s Garden sẽ hỗ trợ hướng Quý khách hàng phương thức áp dụng.
  • – Nếu Quý khách gặp khó khăn trong việc liên hệ để nhận Bảo hành, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Hien’s Garden để được hỗ trợ.
 • 2.2. Thời gian thực hiện bảo hành
  • Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của sản phẩm thay thế có tại vường của Hien’s Garden của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách