Chính sách thanh toán Hien’s Garden

cstt hien garden

1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website https://hiengarden.vn/:

 • 1.1 Thanh toán trả trước: Là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:
  • (i) Mã giảm giá (Gift Code);
  • (ii) Chuyển khoản ngân hàng
 • 1.2 Thanh toán khi nhận hàng

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1 Thanh toán trả trước:

 • Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Hien’s Garden sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

3.2 Thanh toán trả sau:

 • (i) Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của Hien’s Garden, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
 • (ii) Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:
  • – Khách hàng chưa được định danh.
  • – Khách hàng định danh thông thường đặt đơn hàng có một hoặc nhiều sản phẩm
  • – Khách hàng định danh thông thường đặt đơn hàng giá trị trên 50 triệu đồng.